Home > MLR จำกัดโดยสังเขป

ประวัติของบริษัท MLR

ประวัติของบริษัท MLR จำกัดโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ปีคริสต์ศักราช 2014 ดร. เรมี่ เหงียน(Rémi Nguyen) ชาวฝรั่งเศสย้ายไปยังประเทศประเทศเมียนมาร์ และตั้งใจศึกษากฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์เพื่อให้เข้าใจระบบกฎหมายอย่างถ่องแท้. ระหว่างที่ศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในเวลาเดียวกันก็ทำงานไปด้วย โดยได้เริ่มงานกับนักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงของประเทศเมียนมาร์ ที่ชื่อว่า. อู่ทิน เย่( U Tin Aye)
ระหว่างที่ ดร เรมี่ได้ศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษก็ได้พบกับคุณเจฟ จีเน่ ( Jeff Giné ) ซึ่งในภายหลังปี ค.ศ. 2016 จึงได้ตัดสินใจย้ายมาทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง.
บริษัทได้ศึกษาวิจัยแล้วพบว่าบริษัทต่างประเทศที่ต้องการจะมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่น. ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่อยู่เสมอในประเทศนี้. ซึ่งทางบริษัท ฯ เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องประกอบกิจการตามมาตรฐานสากล.
ดังนั้นหุ้นส่วนบริษัททั้งสามท่านจึงได้ตัดสินใจเปิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนและประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์

ประวัติของบริษัท MLR จำกัดโดยสังเขป

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ MLR จำกัดเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กและประกอบกิจการอยู่ในเมืองย่างกุ้ง. บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งในประเทศเมียนมาร์ และในระดับสากล.
นอกจากการให้บริการทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายบริษัทแล้ว. ทางสำนักงานยังให้บริการศึกษาวิจัยทางกฎหมายและการตั้งบริษัทซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน. ISO 9001.
องค์กรของเราพร้อมให้บริการกับลูกความทั้งในท้องถิ่น. ระดับภูมิภาคและระดับสากลซึ่งรวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร. และบริษัทการลงทุนต่าง ๆ

ขอบเขตความชำนาญและการให้บริการของบริษัท

ด้วยบทบาทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ. องค์กรของเราจึงมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า. ทั้งนี้. ประสบการณ์และคุณภาพของการให้บริการเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรา
เรารับประกันความเชี่ยวชาญการทำงานอย่างหนักและความมุ่งมั่นที่ลูกค้าควรได้รับเมื่อเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย ด้วยบริการที่หลากหลาย เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

แนวทางการคิดค่าบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท MLR จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการในรูปแบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด. เนื่องจากการปัจจัยดังต่อไปนี้:

 1. ทรัพยากรที่จำเป็นและมีอยู่ทั้งหมดขององค์กรเพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 2. ความเชี่ยวชาญของทีมงาน. โดยมุ่งเน้นการแสดงทักษะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทุกระดับ. ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรตามระดับทักษะที่เหมาะสม
 3. บริษัทฯ มีฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ. รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถของทีมงานมืออาชีพในการทำวิจัยในเวลาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

การจ่ายค่าวิชาชีพ

การคิดค่าวิชาชีพเพื่อให้บริการนั้น บริษัท MLR จำกัด สามารถเจรจากับลูกความที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความพร้อมของผู้รับบริการ. ทั้งนี้ ความเร่งด่วนและความซับซ้อนของงานเป็นปัจจัยที่นำมาพิจารณากำหนดค่าบริการวิชาชีพ. อย่างไรก็ตาม. การคิดค่าบริการวิชาชีพขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งจะพิจารณาตามผลสำเร็จของงาน

นโยบายเรื่องของการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of interest)
การให้บริการวิชาชีพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทางบริษัทได้คำนึงถึงนโยบายการประกอบกิจการ หรือการให้บริการที่ไม่ขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องระหว่างลูกความต่าง ๆ ที่รับบริการจากทางบริษัท.

ธรรมาภิบาลขององค์กร

บริษัทฯ ของเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
บริษัทของเราได้เริ่มดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมจำนวนมาก. ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและการช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. การก่อตั้งและเปิดให้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ห้องสมุดกฎหมายของประเทศเมียนมาร์
 2. เว็บไซต์ห้องสมุดได้มีการรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพม่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่า. ทั้งนี้มีการรวบรวมกฎหมายเก่าและรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์กับนักกฎหมายทั่วไป. นักศึกษากฎหมาย. และนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย
 3. ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดได้มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศเมียนมาร์. เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยในการค้นคว้า
 4. การสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาการศึกษากฎหมายของประเทศเมียนมาร์ ให้มีความทันสมัยดังต่อไปนี้
 5. การรวมกลุ่มและปรึกษาหารือกับกลุ่มนักกฎหมายชาวเมียนมาร์
 6. การจัดเวทีสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายพม่าในแต่ละประเด็น โดยมีส่วนร่วมกันกับสมาคมฝรั่งเศสในการร่างประมวลกฎหมายแพ่ง
 7. จัดคอร์สอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศเมียนมาร์ ดังต่อไปนี้. มหาวิทยาลัย Yangon University. Dagon. University. East. Yangon University
 8. การจัดอบรมฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติให้เข้าใจกฎต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย East Yangon. University
 9. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในลักษณะของบริการสาธารณะกับคนในชุมชน
English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt