Home > ทีมงานของเรา

คุณเจฟฟ์. จีเน

Director, Legal Consultant

Jean-François Giné คุณเจฟฟ์. จีเน ทำงานให้กับ บริษัท MLR จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการของสำนักงาน ก่อนหน้าที่จะย้ายมาทำงานกับ บริษัทฯ เขาได้ทำงานเป็นฝ่ายกฎหมายที่บริษัทข้ามชาติในประเทศฝรั่งเศส. เขาเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายธุรกิจและการค้า. คุณเจฟฟ์. จีเน เข้ามาทำงานที่ประเทศเมียนมาร์ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเขาทำงานให้กับบริษัทในท้องถิ่น เขายังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน ISO 9001 อีกด้วย
คุณเจฟฟ์.

จีเน มีทักษะในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

สาขาความเชี่ยวชาญ

คุณเจฟฟ์. จีเน เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท. งานนิติกรรมสัญญาและการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาล. กฎหมายธุรกิจและการให้คำปรึกษาทางด้านสัญญาธุรกิจ. ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือการให้คำปรึกษาลูกความในธุรกิจเทคโนโลยีการแพทย์. การท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรมและงานบริการ

การศึกษา

คุณเจฟได้จบการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส ฟินแลนด์และสหราชอาณาจักร

English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt